Řízení a správa společnosti

Řízení a správa společnosti

Představenstvo

The Board of Directos is responsible for the day-to-day operations of the Company. The Issuer's Board of Directors has the following members:

Georg Hotar, Ředitel

Chief Executive Officer

Georg Hotar (1975) má rakouské státní občanství a získal bakalářský titul oboru Účetnictví a Finance na London School of Economics a magisterský titul v oboru Finance na London Business School. Zkušenosti získal na různých pozicích v oboru mezinárodních finančních služeb v Londýně, Curychu a Praze. V roce 2000 založil společnost Central European Capital, poradenství v oblasti financí a finanční strategie, aktivní v celé střední a východní Evropě, ještě před založením Photon Energy roku 2007.

Michael Gartner, Ředitel

Chief Technology Officer, Managing Director Australia

Michael Gartner (1968) má české a australské státní občanství a absolvoval s titulem MBA z US Business School in Prague a bakalářským titulem v oboru Ekonomie na University of Newcastle v Austrálii. V letech 1994–2004 pracoval jako kapitálový a dlužní analytik a stál v čele prodeje dluhopisů v ING a Commerzbank Securities v Praze. Od roku 2005 do roku 2007 stál v čele investiční banky specializované na vydávání poradenství ohledně vydávání eurobondů a M&A poradenství na straně prodejce. Zajišťoval financování a zadávání veřejných zakázek technologie pro jednu z prvních velkých FV instalací (0,5 MW) v České republice, uvedené do provozu v srpnu 2007 a od té doby developoval další FV projekty. 

Dozorčí rada

Podle nizozemského práva je veřejně obchodovaná společnost povinna zřídit dozorčí radu, pokud (i) základní kapitál společnosti spolu s rezervami dle výše rozvahy dosáhl nejméně 16 milionů eur; (ii) společnost nebo její dceřiná společnost ustanovila pracovní radu na základě zákonné povinnosti a (iii) společnost s jejími dceřinými společnostmi zaměstnává v Nizozemsku nejméně sto zaměstnanců. Společnost má povinnost zřídit dozorčí radu, pouze pokud splní tato kritéria k rozvahovým dnům ve třech následujících účetních obdobích.

Společnost dříve nesplňovala výše uvedená kritéria, a proto nebyla povinna zřídit dozorčí radu.

Dne 23. října 2020 společnost svolala valnou hromadu, která se bude konat po uplynutí zákonné 42-denní lhůty (tj. 4. prosince 2020). V průběhu valné hromady hodlá společnost zavést změny stanov, které povedou ke změně podnikové struktury společnosti na dualistickou strukturu, která se skládá z již existujícího představenstva a dozorčí rady.

Po změně stanov bude zřízena dozorčí rada, která bude mít nejméně dva členy, jmenované a odvolávané valnou hromadou na čtyřleté funkční období.

Společnost očekává, že většina členů dozorčí rady splní kritéria nezávislosti pro roli správních nebo dozorčích členů společností kótovaných na burze a ve výborech (dozorčí) rady, jak jsou stanovena v příloze II doporučení Komise ze dne 15. února 2005, nebo v předpisech, které nahradily přílohu II doporučení Komise, podléhající dalším požadavkům vycházejícím z Nizozemského kodexu správy a řízení společností nebo z osvědčených postupů WSE.

Aby společnost vyhověla nizozemské vyhlášce o zřízení výboru pro audit (Besluit instelling auditcommissie), bude po přijetí a zavedení změn stanov dozorčí rada pověřena povinnostmi výboru pro audit.

Více podrobností naleznete na internetových stránkách v části Valné hromady.

Articles of Association (pouze v angličtině)

Kodex praxe

Cílem Společnosti je dodržovat všechna pravidla, která jsou popsána v Kodexu NewConnect segmentu pro listované společnosti. Kodex doporučených praktik zahrnuje názory účastníků trhu, a též evropské trendy a ty nejvyšší komunikační principy používané pro alternativní obchodovací systémy v Evropě.

Kliknutím na odkaz níže si můžete stáhnout stanovisko managementu Společnosti k používání pravidel tak, jak jsou zahrnuty v dokumentu „Best Practices for Companies Listed on the NewConnect market".

Auditoři

Od roku 2013 až 2019 představenstvo Společnosti jmenovalo jako auditora skupiny a dceřiných společností Photon Energy N.V. společnost Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Jmenování auditora bylo schváleno na Valném shromáždění společnosti Photon Energy N.V. 

Zprávy auditora jsou součástí výročních zpráv, které lze stáhnout na stránce „Zprávy“.

Pro finanční rok 2020 představenstvo Společnosti jmenovalo jako auditora skupiny a dceřiných společností Photon Energy N.V. společnost PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Photon Energy Group > Pro investory > Řízení a správa společnosti

Novinky

načítám...

 

Quicklinks

Kariéra

Slovník

Zásady zpracování osobních údajů

Monitoring 

Přístup pro zákazníky

Partneři

Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti.

Novinky

načítám...

 

Quicklinks

Kariéra

Slovník

Zásady zpracování osobních údajů

Monitoring 

Přístup pro zákazníky

Partneři

Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti.